Mediace

slogan

Uplatnění mediace ve zdravotnictví

V posledních letech narůstá počet žalob týkajících se náhrady škody na zdraví. Přitom zejména v rámci řešení sporu mezi pacientem (nebo dokonce pozůstalými) a zdravotnickým zařízením (státní či soukromou nemocnicí, laboratoří, soukromým praktickým či odborným lékařem) může mediátor působit jako citlivý prostředník. Jednání probíhají zpravidla v atmosféře plné bolesti či nejisté budoucnosti s nutností hledat nové společenské uplatnění, navíc v limitech znaleckých posudků a bodového ohodnocení kvality lidského života. Může se jednat o řešení nespokojenosti pacienta s poskytovanou léčbou, s neúspěšností provedených zákroků, s následnými komplikacemi po provedeném zákroku, s použitou medikací, ale také lze „reklamovat“ celkový přístup k pacientovi a k péči o něj. Naopak ze strany zdravotnického zařízení lze iniciovat mediaci při neuskutečněné platbě za ošetření, pokud je zákrok částečně nebo plně hrazen pacientem.

Vše, co se při mediaci odehraje, zůstává veřejnosti skryto. Výhodou je fakt, že

 • pacient tím chrání své soukromí a
 • zdravotnické zařízení svou dobrou pověst.

Zachovány jsou tu další výhody mediace

 • nižší náklady při řešení sporu mimosoudní cestou,
 • rychlost
 • naprostá důvěrnost.

Mediaci ve zdravotnictví lze uplatnit také při řešení sporů vzniklých např.

 • mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou
 • mezi pacienty a výrobci léčiv, pokud dojde k nežádoucím vedlejším účinkům v důsledku podání léčiva
 • mezi zdravotnickými zařízeními navzájem
 • mezi Českou lékařskou komorou a jejím členem - lékařem

Mediace v oblasti veterinární medicíny

Vztah mezi veterinárním lékařem a majitelem ošetřovaného zvířete je založen nejen na důvěře k veterinárnímu lékaři jako odborníkovi, ale také na obchodně-právním vztahu zákazníka a poskytovatele služby. V tomto ohledu mohou tak jako v jiných podobných vztazích vzniknout spory ohledně provedeného výkonu a jeho úspěšnosti. Z nespokojenosti s touto službou či z výsledků poskytnuté služby vznikají mezi veterinárním lékařem a majitelem zvířete případné spory, které by byly řešeny výhradně občanskoprávní cestou. I zde je možno využít předností mediace jako mimosoudního řešení.

Výhody mediace:

 • rychlost a nižší náklady na řešení sporu mimosoudní cestou
 • vysoce efektivní metoda řešení konfliktu založená na dobrovolnosti
 • možnost dosažení dohody přijatelné pro obě strany
 • naprostá diskrétnost procesu

Mediace může pomoci řešit i případné další situace:

 • spory mezi chovateli a veterinárním zařízením/veterinárním lékařem (reklamace úspěšnosti zákroků, medikace, celková péče, cena, neuskutečněná platba za ošetření)
 • spory mezi kolegy navzájem (odbornost, ceny, přebírání pacientů)
 • spory mezi členy Komory a Komorou
 • spory mezi soukromými veterinárními lékaři a zemědělskými subjekty jako objednavateli a odběrateli veterinární péče a léčiv (platby po splatnosti, neuskutečněné platby)
 • spory mezi výrobci léčiv a „konzumenty" jejich produktů – důsledky vedlejších negativních účinků produktů
 • spory mezi zemědělskými subjekty a dodavateli zboží (zejména krmiv, hnojiv, atd.) a služeb
 • spory mezi zemědělskými subjekty a odběrateli jejich produkce (zejména cena a včasnost plateb) - jatky, zemědělské výkupy, zemědělské výkupy atd.

Komora

Základní informace o KMFČR, naleznete na těchto stránkách:

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat, ať už ve věci řešení sporu, či školení mediace a facilitace, případně související právní úpravy. Jsme připraveni vám být k dispozici.

Komora mediátorů a facilitátorů ČR, z.s.
V Jezerách 2062/21
Praha 3, 130 00
Telefon: +420 603 455 522
Email: info@kmfcr.cz
č.ú.: 4200366240/6800, Sberbank CZ, a.s.
Datová schránka: 75jnh5p