icon
icon
icon
icon
slogan

Služby:

images Mediace
Mediace neboli mediační řízení představuje vyjednávání o smírném řešení sporu za aktivní účasti třetí osoby.
images Facilitace
Technika se používá k tomu, aby skupina dospěla k cíli porady či jednání navzdory neefektivní komunikaci.
images Poradenství
Poradenské služby dle vašich požadavků. Přímá realizace řešení sporu.
images Vzdělávání
Jednotlivá školení a komplexní vzdělávání v oblasti mediace a facilitace

O mediaci:

Mediace neboli mediační řízení představuje vyjednávání o smírném řešení sporu za aktivní účasti třetí osoby: mediátora. Jde o zcela dobrovolný postup stran, který vychází z jejich přání ukončit spor smírným způsobem na základě oboustranně přijatelného konsenzu – tedy bez nutnosti zahájit rozhodčí nebo soudní řízení. Jedná se přitom o neautoritativní metodu, neboť mediátor nemá ve sporu pravomoc k vydání závazného rozhodnutí ani pravomoc donucovací. Tento de facto nezávislý manažer přináší do problému odborný náhled zvenčí. Usiluje o vyřešení situace, nikoliv o vítězství ve vedeném řízení. Cílem je uzavření mediační dohody, která tvoří nový výchozí bod budoucí spolupráce znesvářených stran. »» více

Komora

Základní informace o KMFČR, naleznete na těchto stránkách:

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat, ať už ve věci řešení sporu, či školení mediace a facilitace, případně související právní úpravy. Jsme připraveni vám být k dispozici.

Komora mediátorů a facilitátorů ČR, z.s.
V Jezerách 2062/21
Praha 3, 130 00
Telefon: +420 603 455 522
Email: info@kmfcr.cz
č.ú.: 4200366240/6800, Sberbank CZ, a.s.
Datová schránka: 75jnh5p