Poradenství a konzultace

slogan

Nabídka poradenství a konzultací

Díky široké základně členů může KMFČR poskytovat nadstandardní služby, jako je analýza a poradenství v oblasti sporů v celé řadě oborů. Naši členové jsou nejen odborníci na poskytování služeb v oblasti alternativních způsobů řešení sporů, ale jsou též výborní specialisté v řadě dalších profesích. Velká část našich spolupracovníků se v praxi dlouhodobě věnuje sociální práci, psychologii, terapii a vzdělávání, ale nabízíme též služby zkušených personalistů, odborníků na finanční a právní poradenství, odborníků na oblast lidských zdrojů, na uzavírání spotřebitelských smluv; v našich řadách naleznete služby i odborníka na veterinární medicínu aj.

V uvedených službách můžeme klientovi např. poskytnout právní analýzu sporu a následné komplexní poradenství a servis co nejefektivnějšího řešení, ať už se jedná o doporučení smírného řešení, zajištění závazků či podání žaloby a vymáhání nároku soudní cestou. V těchto případech však již daný odborník nikdy nevystupuje jako mediátor či facilitátor. Pro účely mediace či facilitace klientovi poskytneme služby našeho jiného člena, případně členů.
K našim dalším službám patří i poradenství při uzavírání smluv či jejich vyhotovení. Tato služba slouží k efektivnímu a rychlému jednání mezi stranami a vytvoření kompletní smlouvy se všemi detaily závazku. Výhodou je ušetření prostředků za advokáty jednotlivých stran, jakož i otevřenost, zachování důvěry mezi stranami.


Základní kategorie komora:

Ilustrační

„Spory by netrvaly tak dlouho, kdyby celá vina spočívala jen na jedné straně.“
- Charles de Gaulle

Komora

Základní informace o KMFČR, naleznete na těchto stránkách:

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat, ať už ve věci řešení sporu, či školení mediace a facilitace, případně související právní úpravy. Jsme připraveni vám být k dispozici.

Komora mediátorů a facilitátorů ČR, z.s.
V Jezerách 2062/21
Praha 3, 130 00
Telefon: +420 603 455 522
Email: info@kmfcr.cz
č.ú.: 4200366240/6800, Sberbank CZ, a.s.
Datová schránka: 75jnh5p