Facilitace

slogan

Základní informace o facilitaci

Jedná se o techniku, kterou facilitátor používá k tomu, aby dovedl skupinu k cíli porady či složitého jednání navzdory úskalí neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasností mezi účastníky. Jde tedy o způsob řešení problémů, oproti způsobu řešení sporů v případě mediace.

Spory a problémy mají společný znak – vnášejí do systémů nerovnováhu nebo nestabilitu a tím systémy dynamizují. Spory jsou přitom typické "lidským rozměrem", jde o jakési personifikované problémy.

O tom, zda určitý konflikt bude mít povahu problému nebo sporu, rozhodují lidé v něm zúčastnění. Pokud se snaží prosadit svá preferovaná řešení, vstupují do sporu. Pokud se snaží najít dobré řešení, vstupují na půdu problémů.

Jaký je rozdíl mezi mediací a facilitací?

Mediace je způsob řešení sporů mezi stranami za přítomnosti neutrálního odborníka na proces řešení sporů – mediátora.

Facilitace je – analogicky – způsob řešení problémů jednáním za přítomnosti neutrálního oborníka na procesy řešení problémů, rozhodování a skupinové komunikace – facilitátora.

Facilitátor je odborník na řízení procesu dorozumívání se, který zaměřuje energii účastníků na dané téma a volí metody jednání dle aktuální situace, vždy však tak, aby umožnil každému aktivně se zúčastnit a vyslovit svůj názor v bezpečné atmosféře. Zodpovídá za proces dorozumívání, nikoliv za výsledky řešení.

Nabízíme facilitaci jakýchkoli jednání, skupinových porad a složitých diskusí a kulatých stolů, které probíhají ve vašem okolí, a to v těchto oblastech: odhalení problémů, analýzu problémů, řešení problémů, přijímání rozhodnutí, sestavení plánů, stanovení cílů, výměnu informací, zvýšení produktivity a efektivnosti skupiny, zlepšení komunikace ve skupině, zvýšení pocitu zodpovědnosti za realizaci rozhodnutí, zvýšení pocitu sounáležitosti se skupinou, vyřešení konfliktů ve skupině.

Facilitace:

 

Ilustrační

„Spory by netrvaly tak dlouho, kdyby celá vina spočívala jen na jedné straně.“
- Charles de Gaulle

Komora

Základní informace o KMFČR, naleznete na těchto stránkách:

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat, ať už ve věci řešení sporu, či školení mediace a facilitace, případně související právní úpravy. Jsme připraveni vám být k dispozici.

Komora mediátorů a facilitátorů ČR, z.s.
V Jezerách 2062/21
Praha 3, 130 00
Telefon: +420 603 455 522
Email: info@kmfcr.cz
č.ú.: 4200366240/6800, Sberbank CZ, a.s.
Datová schránka: 75jnh5p