Vzdělávání

slogan

Vzdělávání

Komora byla jako vzdělávací instituce akreditována Ministerstvem práce a sociálních věcí a pod č. 2013/0269-SP a č. 2015/0885-PC/SP/VP byly (podle § 117a odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) akreditovány dva vzdělávací programy zaměřené zejm. na pracovníky OSPOD a další pracovníky v sociálních službách /úvod do komunikace, úvod do mediace a její uplatnění v sociální práci; specifika případových konferencí/. Vzdělávání zatím poskytujeme v těchto městech: v Praze (pro Hl.m. Prahu i pro Středočeský kraj), v Liberci, v České Lípě, v Plzni a v Brně.

Spolupracujeme se vzdělávací agenturou Attest, s.r.o., která je členem nadnárodní společnosti ABET HOLDING a.s., a také akreditovanou vzdělávací institucí MPSV ČR č. 2013/1660-I. Ve spolupráci s Attestem realizujeme vlastní mediační setkání pro vybrané klienty, ve standardizovaných programech školíme pracovníky působící v sociální oblasti a dle požadavků klientů poskytujeme další školení připravená na míru.

Základní kategorie komora:

Ilustrační

„Spory by netrvaly tak dlouho, kdyby celá vina spočívala jen na jedné straně.“
- Charles de Gaulle

Komora

Základní informace o KMFČR, naleznete na těchto stránkách:

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat, ať už ve věci řešení sporu, či školení mediace a facilitace, případně související právní úpravy. Jsme připraveni vám být k dispozici.

Komora mediátorů a facilitátorů ČR, z.s.
V Jezerách 2062/21
Praha 3, 130 00
Telefon: +420 603 455 522
Email: info@kmfcr.cz
č.ú.: 4200366240/6800, Sberbank CZ, a.s.
Datová schránka: 75jnh5p